Kto odpowiada za plac zabaw?

Place zabaw tworzy się, by zapewnić dzieciom bezpieczną przestrzeń do aktywności. Dlatego bardzo ważne jest nie tylko odpowiednie wyposażenie placów zabaw w certyfikowane urządzenia, ale również późniejsze ich utrzymanie w należytym stanie technicznym. Kto odpowiada za plac zabaw i jego wyposażenie? Kto powinien przeprowadzać przeglądy placów zabaw? Prawny właściciel musi zadbać o wyposażenie placu zabaw Place zabaw, w rozumieniu ustawy Prawo budowlane (Dz.U. z 2010 r. nr 243, poz. […]

Place zabaw tworzy się, by zapewnić dzieciom bezpieczną przestrzeń do aktywności. Dlatego bardzo ważne jest nie tylko odpowiednie wyposażenie placów zabaw w certyfikowane urządzenia, ale również późniejsze ich utrzymanie w należytym stanie technicznym. Kto odpowiada za plac zabaw i jego wyposażenie? Kto powinien przeprowadzać przeglądy placów zabaw?

Prawny właściciel musi zadbać o wyposażenie placu zabaw

Place zabaw, w rozumieniu ustawy Prawo budowlane (Dz.U. z 2010 r. nr 243, poz. 1623 z późn. zm. – dalej pr. Bud) nie są w całości obiektami budowlanymi. Jednak urządzenia na placu zabaw są najczęściej obiektami tzw. małej architektury i to one jak podlegają przepisom tej ustawy (art. 3 pkt 4 lit. c pr. bud.). Co to oznacza? Zgodnie z zapisami tego dokumentu za utrzymanie obiektów w dobrym stanie technicznych, ich regularne przeglądy oraz naprawy i konserwację odpowiada właściciel terenu na którym stoją i/lub jego zarządca.

Niedopełnienie obowiązków w tym zakresie przez właściciela / zarządcę placu zabaw podlega karze – od grzywny, przez ograniczenie wolności lub jej pozbawienie (do roku za niedopełnienie obowiązków lub do 3 lat za narażenie na bezpośrednie niebezpieczeństwo uszczerbku na zdrowiu lub utraty życia). Ponadto, jeśli na źle utrzymanym planu zabaw dojdzie do wypadku, właściciel lub zarządca może odpowiadać za nieumyślne spowodowanie uszczerbku na zdrowiu, rozstroju zdrowia lub śmierci (te kwestie reguluje kodeks karny).

Karuzela w złym stanie technicznym

Place zabaw muszą mieć coroczne przeglądy techniczne

W ustawie Prawo budowlane znajduje się dyspozycja, zgodnie z którą właściciele i zarządcy placów zabaw są zobowiązani do poddawania obiektów budowlanych (czyli np. huśtawek, zjeżdżalni, drabinek itp.) kontrolom raz w roku lub raz na 5 lat. Kontroluje się zarówno stan techniczny urządzeń oraz ich przydatność do użytkowania, jak i estetykę elementów małej architektury oraz jej otoczenie.

Okresowe przeglądy techniczne to jeden z podstawowych obowiązków właściciela / zarządcy placu zabaw. Każdy przegląd powinien być przeprowadzany przez osobę z odpowiednimi uprawnieniami, czyli inspektora nadzoru budowlanego. Ponadto producenci urządzeń na plac zabaw zobowiązują się najczęściej do przeprowadzania corocznych przeglądów oraz ewentualnych zabiegów konserwacyjnych / naprawczych w ramach gwarancji (przez określony w umowie czas).

Zły stan urządzeń to duże niebezpieczeństwo dla dzieci

Zły stan techniczny urządzeń na placach zabaw to potencjale niebezpieczeństwo dla bawiących się na nim dzieci. Niesprawne urządzenia mogą być przyczyną mniej lub bardziej groźnych wypadków, w których zarażone jest zdrowie, a nawet życie ich użytkowników.

Plac zabaw w pięknej okolicy

Kto odpowiada za opłaty konserwacyjne placu zabaw?

Obowiązkiem właściciela / zarządcy terenu jest utrzymanie placu zabaw w odpowiednim stanie technicznym i estetycznym. Oznacza to konieczność zaplanowania przeglądów oraz dbałość o systematyczne wykonywanie wszelkich prac remontowych, naprawczych i konserwacyjnych. Koszty tych zadań obciążają właściciela terenu, czyli np. gminę lub miasto (jeśli plac zabaw znajduje się na ich terenie), czy wspólnotę mieszkaniową (w przypadku osiedlowych placów zabaw).

Należy również pamiętać o regularnym sprzątaniu terenu placu zabaw oraz czyszczeniu urządzeń. Różnego rodzaju śmieci (szklane butelki, niedopałki papierosów itp.) mogą stwarzać niebezpieczeństwo dla dzieci, a zabrudzenia urządzeń powodować przyspieszone korodowanie elementów wyposażenia, co z kolei przekłada się negatywnie na ich stan techniczny.

Huśtawka do naprawy

Informuj o nieprawidłowościach na placu zabaw!

Jeżeli zauważamy jakiekolwiek nieprawidłowości na placu zabaw, powinniśmy jak najszybciej je zgłosić odpowiednim osobom lub instytucjom. W pierwszej kolejności o dostrzeżonych nieprawidłowościach powinniśmy poinformować właściciela / zarządcę terenu – właściciel / zarządca terenu powinni być wskazani w regulaminie placu zabaw. Jeżeli, mimo zgłoszenia nieprawidłowości, osoby odpowiedzialne za stan techniczny placu zabaw nie podejmują żadnych działań zmierzających do poprawienia jego stanu – możemy ów fakt zgłosić w Urzędzie Nadzoru Budowlanego. W sytuacjach, w których zagrożone jest zdrowie lub życie użytkowników placu zabaw nie wahajmy się wezwać na pomoc straż miejską lub policję.

Bezpieczne place zabaw zależą również… od nas! Każdy plac zabaw ma regulamin, w którym dokładnie określone są zasady korzystania z tego terenu. Wskazane są w nim również obowiązki (np. odpowiedzialność za poczynania własnego dziecka) oraz zakazy (np. zakaz wprowadzania psów, zakaz palenia tytoniu, zakaz picia alkoholu, zakaz użytkowania urządzeń niezgodnie z ich przeznaczeniem).

Ostatnie newsy

Ta strona korzysta z ciasteczek, aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.