Poradnik dla wałaścicieli placów zabaw

Jak uzyskać pozwolenie na budowę placu zabaw – kompletny poradnik

Place zabaw w ogóle nie zostały ujęty w Ustawie o prawie budowlanym (ale pojawia się w treści Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie – § 19 i § 40). Ustawa o prawie budowlanym opisuje jednak urządzenia zabawowe i konstrukcje, które są elementami małej architektury i podlegają przepisom […]

Jaka nawierzchnia będzie najlepsza na plac zabaw?

Wybór odpowiedniej nawierzchni na plac zabaw to jeden z kluczowych elementów w kontekście bezpieczeństwa użytkowników tego szczególnego miejsca. Mniej więcej do lat 80. XX wieku standardem na placach zabaw był… brak specjalnej nawierzchni – pod huśtawkami czy drabinkami była po prostu ziemia, betonowe płyty lub piasek. Obecnie inwestorzy mają szeroki wybór rozmaitych rozwiązań, które nie […]

Zakres okresowej kontroli technicznej placu zabaw

Okresowe kontrole techniczne placów zabaw to obowiązek każdego właściciela lub zarządcy terenu, na którym zostały zbudowane. Regularne przeglądy oraz odpowiednia konserwacja i wykonywanie na bieżąco wszelkich napraw urządzeń i konstrukcji zabawowych pozwala zachować plac zabaw w dobrym stanie technicznym, co z kolei jest gwarantem bezpieczeństwa użytkowników terenu. Co dokładnie należy do obowiązków właścicieli / zarządców […]

Zgłoszenie robót budowlanych na plac zabaw – krok po kroku

Budowa placu zabaw w większości przypadków nie wymaga uzyskania pozwolenia na budowę. Wyjątkiem są inwestycje, które zostały zatwierdzone w decyzji o pozwoleniu na budowę w planie zagospodarowania otoczenia budynków użyteczności publicznej, szkół, przedszkoli oraz budynków mieszkalnych (np. plac zabaw na osiedlu). Zgłoszenie robót budowlanych jest procedurą zdecydowanie łatwiejszą niż ta związana z uzyskaniem pozwolenia na […]

Jak wybrać architekta do projektu placu zabaw?

Plac zabaw to z założenia miejsce, które ma sprzyjać swobodnej i bezpiecznej zabawie młodszych i starszych dzieci. Aby plac zabaw spełniał tę swoją podstawową funkcję – musi być wykonany z zachowaniem najwyższych standardów i z użyciem doskonałej jakości materiałów. Wszystko jednak zaczyna się od… projektu! Projekt placu zabaw przygotowany przez doświadczonego architekta z odpowiednimi kwalifikacjami […]

Jak wybrać motyw przewodni placu zabaw?

Zabawa to szereg rozmaitych aktywności podejmowanych przez dziecko, przekładających się pozytywnie na jego harmonijny rozwój we wszystkich sferach życia. Obowiązkiem dorosłych jest stworzenie inspirującej przestrzeni do zabawy dla dzieci, w której będą mogły bezpiecznie eksplorować otoczenie, testować własne możliwości i zdobywać nowe umiejętności, a także uczyć się funkcjonowania w grupie rówieśniczej. Nowoczesne place zabaw idealnie […]

Projekt koncepcyjny placu zabaw

Inwestor przymierzający się do budowy placu zabaw musi zmierzyć się z wieloma wyzwaniami: od załatwienia wszelkich formalności związanych z terenem pod inwestycję, po zabezpieczenia środków finansowych na budowę. Nie mniej istotną kwestią jest podjęcie decyzji dotyczących wyglądu i wyposażenia planowanego placu zabaw. Dokumentację projektową tworzy najczęściej producent placu zabaw, po zapoznaniu się z oczekiwaniami i […]

Kiedy montaż urządzeń zabawowych i małej architektury wymaga zgłoszenia robót budowlanych, a kiedy uzyskania pozwolenia na budowę?

Place zabaw nie zostały ujęte w Ustawie o prawie budowlanym (tzn. nazwa nie została użyta w treści przepisów ustawy), choć pojawiają się w treści Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (§ 19 i § 40). Ustawa o prawie budowlanym opisuje jednak obiekty małej architektury (wymieniając wśród nich […]

Strona formalno – prawna dokumentacji projektowej placu zabaw

Zanim zacznie się zabawa – plac zabaw musi zostać zaprojektowany! Projekt placu zabaw musi zostać wykonany z dbałością o wszystkie detale, zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami, przez osobę posiadającą odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia. Dokumentacja projektowa placu zabaw to dość szerokie zagadnienie, które obejmuje wiele aspektów formalno – prawnych planowanej inwestycji. W przypadku jednego placu […]

Regulamin placu zabaw – dlaczego każdy plac zabaw powinien go mieć?

Plac zabaw oraz wszystkie urządzenia, które się na nim znajdują, to inwestycja podlegająca przepisom prawa budowlanego oraz Rozporządzeniu w sprawie warunków technicznych, a także stosownym normom Unii Europejskiej. Odpowiedni projekt i właściwe wykonanie tego miejsca rekreacji dla dzieci to gwarancja bezpieczeństwa jego użytkowników. Obowiązkowym elementem wyposażenia każdego placu zabaw (ale również siłowni zewnętrznych – rekreacyjnych […]

Potrzebujesz konkretnej oferty?

Chętnie zaproponujemy Ci najlepsze rozwiązanie.
Wystarczy, że powiesz nam o swoich oczekiwaniach.

Zobacz jak zamówić →