Regulamin placu zabaw – dlaczego każdy plac zabaw powinien go mieć?

Plac zabaw oraz wszystkie urządzenia, które się na nim znajdują, to inwestycja podlegająca przepisom prawa budowlanego oraz Rozporządzeniu w sprawie warunków technicznych, a także stosownym normom Unii Europejskiej. Odpowiedni projekt i właściwe wykonanie tego miejsca rekreacji dla dzieci to gwarancja bezpieczeństwa jego użytkowników. Obowiązkowym elementem wyposażenia każdego placu zabaw (ale również siłowni zewnętrznych – rekreacyjnych i profesjonalnych) jest regulamin placu zabaw, w którym znajdują się wszystkie zasady […]

Plac zabaw oraz wszystkie urządzenia, które się na nim znajdują, to inwestycja podlegająca przepisom prawa budowlanego oraz Rozporządzeniu w sprawie warunków technicznych, a także stosownym normom Unii Europejskiej. Odpowiedni projekt i właściwe wykonanie tego miejsca rekreacji dla dzieci to gwarancja bezpieczeństwa jego użytkowników. Obowiązkowym elementem wyposażenia każdego placu zabaw (ale również siłowni zewnętrznych – rekreacyjnych i profesjonalnych) jest regulamin placu zabaw, w którym znajdują się wszystkie zasady dotyczące korzystania z danego miejsca i znajdujących się na nim urządzeń oraz najważniejsze numery alarmowe i dane kontaktowe do administratora.

 Jakie przepisy regulują najważniejsze kwestie związane z projektowaniem, budową i użytkowaniem placu zabaw? Jak powinien wyglądać, gdzie być usytuowany i co zawierać regulamin placu zabaw?

Najważniejsze przepisy i normy dotyczące placów zabaw

Inwestorzy chcący wybudować plac zabaw są zobligowani do przestrzegania Ustawy o prawie budowlanym oraz Rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Wszystkie urządzenia zabawowe oraz nawierzchnia placów zabaw powinna z kolei spełniać normy: PN-EN 1176 i PN-EN 1177. Co regulują wyżej wymienione przepisy, urządzenia i normy?

Plac zabaw a Ustawa o prawie budowlanym

Zgodnie z art. 3 Ustawy o prawie budowlanym – wszystkie elementy placu zabaw (w tym również tablice informacyjne z regulaminami) są elementami małej architektury. Konsekwencją takiego ujęcia jest obowiązek zgłoszenia zamiaru budowy placu zabaw lub uzyskania pozwolenia na budowę w miejscowym wydziale architektury.

Każdy plac zabaw powinien posiadać regulamin.

Plac zabaw a Rozporządzenie w sprawie warunków technicznych

Rozporządzeniu w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie reguluje m.in. kwestie związane z odległościami miejsc do zabawy i rekreacji od budynków mieszkalnych, parkingów i ulic oraz miejsc gromadzenia odpadków.

Urządzenia na placu zabaw a norma PN-EN 1176

Norma PN-EN 1176 zawiera opis cech, które powinny bezwzględnie posiadać poszczególne elementy wyposażenia placów zabaw. W normie PN-EN 1176 znajdziemy m.in.: wymagania bezpieczeństwa dotyczące urządzeń i konstrukcji zabawowych (w tym szczegółowe informacje na temat stref bezpieczeństwa wokół urządzeń i konstrukcji oraz sposobów ich wyznaczania), metody badania bezpieczeństwa urządzeń i konstrukcji zabawowych, wytyczne dotyczące sposobu instalowania, konserwacji i eksploatacji urządzeń i konstrukcji zabawowych.  

Nawierzchnie na placach zabaw a norma PN-EN 1177

Norma PN-EN 1177 zawiera opis cechy odpowiedniej nawierzchni placów zabaw – takiej, która będzie amortyzować ewentualne upadki z urządzeń i konstrukcji zabawowych. W normie znajdziemy m.in. informacje na temat rodzajów nawierzchni, które mogą zostać zastosowane na placach zabaw (syntetyczne i naturalne) oraz metody obliczeniowe, pozwalające na dobranie właściwej nawierzchni do konkretnego urządzenia (biorąc pod uwagę przede wszystkim jego wysokość).

Przykładowy regulamin placu zabaw.

Obowiązkowy regulamin placu zabaw

Ustawa o prawie budowlanym, w art. 61 pkt 1, zobowiązuje właściciela i zarządcę obiektów budowlanych (czyli w przypadku placu zabaw – obiektów małej architektury, tj. urządzeń i konstrukcji zabawowych) do ich użytkowania zgodnie z przeznaczeniem i wymaganiami ochrony środowiska oraz utrzymywania w należytym stanie technicznym i estetycznym (zasady użytkowania i utrzymywania obiektów budowlanych są opisane w art. 5 ust. 2 Ustawy o prawie budowlanym). 

Z wyżej przytoczonych przepisów wynika szereg obowiązków właściciela / zarządcy placu zabaw, m.in. bieżącej kontroli placów zabaw (zarówno poszczególnych urządzeń, jak i całego terenu), wykonywanie regularnych przeglądów pod kątem bezpieczeństwa użytkowania obiektów małej architektury oraz bezzwłoczne wykonywanie wszelkich napraw i remontów.

Dlaczego regulamin jest obowiązkowy?

Obowiązkowym elementem każdego placu zabaw jest regulamin (tablica informacyjna z regulaminem jest obiektem małej architektury), który szczegółowo określa co wolno, a czego nie wolno robić w danym obiekcie oraz wskazuje bezpieczne (dozwolone!) sposoby korzystania z urządzeń i konstrukcji. Odpowiednio przygotowany i zainstalowany w dobrze widocznym miejscu (przy wejściu na plac zabaw!) regulamin jest jednym z podstawowych sposobów realizacji przez właściciela / zarządcę obiektu jego obowiązków wynikających z przepisów ustawy i dotyczących zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom oraz dbałości o stan techniczny urządzeń. W regulaminie powinny znaleźć się ponadto

Jakie zapisy / informacje powinny się znaleźć w regulaminie?

Regulamin placu zabaw powinien zawierać minimum kilka podstawowych informacji:

  • Informację o obowiązku z zaznaniem się z regulaminem przez każdego użytkownika obiektu;
  • Informacje o tym, kto może korzystać z obiektów małej architektury;
  • Opis sposobów korzystania z urządzeń i konstrukcji (dobrą praktyką jest zamieszczanie informacji również w postaci grafik, dzięki którym regulamin jest zrozumiały również dla najmłodszych użytkowników placu zabaw) oraz wskazanie najistotniejszych zakazów związanych z korzystaniem z obiektów (np. zakaz wspinania się na dach konstrukcji);
  • Informację o zakazie spożywania alkoholu na terenie placu zabaw;
  • Informację o zakazie palenia wyrobów tytoniowych;
  • Numery alarmowe;
  • Dane kontaktowe do właściciela / zarządcy / administratora placu zabaw.

Ostatnie newsy

Ta strona korzysta z ciasteczek, aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.