Bezpieczne podłoża na place zabaw

Jednym z głównych czynników, decydujących o bezpieczeństwie dzieci na placu zabaw jest odpowiednia nawierzchnia wokół urządzeń zabawowych. Właściwe zainstalowanie i odpowiednie przygotowanie nawierzchni amortyzującej upadek pozwala uniknąć wielu niebezpiecznych urazów. Należy również zwrócić uwagę, że nawierzchnie bezpieczne powinny umożliwiać użytkowanie placu również przy niesprzyjających warunkach pogodowych np. poprzez zainstalowanie systemu odwodnienia. Nawierzchnie bezpieczne pełnią ponadto funkcję estetyczną miejsca zabaw i stanowią swoistą wizytówkę jego Administratora. Najważniejsza jednak funkcja nawierzchni związana jest z ochroną przed urazami. Nie zapobiega ona upadkom, ale powinna tłumić energię uderzenia głową zapobiegając jej uszkodzeniu.

Wyświetlanie wszystkich 4 wyników

Lista produktów z kategorii Nawierzchnie bezpieczne

Maty przerostowe

Maty przerostowe to przyjazne środowisku, gumowe nawierzchnie bezpieczne produkowane z gumy pochodzącej z recyklingu. Nasze nawierzchnie gumowe znane jako maty przerostowe  układane są głównie na gruncie trawiastym. Dzięki swoim anty- poślizgowym właściwościom cieszą się coraz większą popularnością. Maty przerostowe stosowane...

Zobacz produkt →

Płytki gumowe

Tworząc profesjonalny plac zabaw dbamy, również o ich szczegółowe wykończenie. Nawierzchnia bezpieczna, która polecamy Państwu ma nie tylko piękny wygląd,co jest też ważne, ale ważniejsza jest ich trwałość i odporność na panujące warunki atmosferyczne. Płytki gumowe które proponujemy charakteryzują sie……………. Proponujemy dwa...

Zobacz produkt →
Wypełniacz

Nawierzchnia wylewana

Zobacz produkt →
Wypełniacz

Sztuczna trawa

Zobacz produkt →

W normie PN-EN 1177 odnoszącej się do nawierzchni na placach zabaw zastosowano tak zwane kryterium urazu głowy (HIC) wyrażane w centymetrach, którego wartość oznacza maksymalną wysokość upadku, przy której uderzenie głową o podłoże nie powoduje utraty życia. Kryterium to stosuje się w odniesieniu do poszczególnych rodzajów podłoża. Projektując nawierzchnie bezpieczne pod urządzenia zabawowe należy wziąć pod uwagę ich parametr zwany wysokością swobodnego upadku (WSU), czyli maksymalną wysokość w pionie od miejsca podparcia ciała (np. podest zjeżdżalni) do najniżej położonego punktu upadku. Na podstawie wysokości swobodnego upadku wyznacza się także strefę bezpieczeństwa dla danego urządzenia (to zadanie również należy do producenta) i w jej obrębie (a nie tylko bezpośrednio pod urządzeniem) należy bezwzględnie stosować nawierzchnię o odpowiednim HIC. Najczęściej występującym na placach zabaw rodzajem nawierzchni jest piasek, żwir, trawa, guma oraz nawierzchnia naturalna.

Pamiętać należy więc o właściwym doborze rodzaju nawierzchni do wysokości zainstalowanych urządzeń. Im wyższa wysokość upadku tym wyższa wartość HIC. Niedopuszczalne jest stosowanie na placach zabaw nawierzchni twardych: ceglastych, kamiennych, betonowych, z ubitej ziemi czy gliny, przy czym dotyczy to wyłącznie strefy upadku wyznaczonej przez producenta danego urządzenia. W pozostałych miejscach, w tym pod urządzeniami o wysokości upadku do 60 cm, taki rodzaj nawierzchni jest dopuszczalny pod warunkiem, że jest ona wolna od nierówności, ostrych krawędzi oraz wystarczająco stabilna.

Rodzaje nawierzchni bezpiecznych

Planując wykonanie nawierzchni bezpiecznej na placu zabaw bardzo ważne jest, aby właściwie dobrać rodzaj zastosowanej nawierzchni w zależności od krytycznej wysokości upadku HIC. W zależności od wspomnianej wysokości norma zaleca zastosowanie następujących rodzajów nawierzchni wokół urządzeń:

Lp. Materiał Symbol w katalogu Minimalna grubość warstwy [mm]** Krytyczna wysokość upadku [mm]
1 Darń/gleba  D  – ≤ 1 000
2 Piasek* – wielkość ziarna od 0,2 do 2 mm  P 200
300
≤ 2 000
≤ 3 000
3 Żwir* – wielkość ziarna od 2 do 8 mm  P 200
300
≤ 2 000
≤ 3 000
4 Wióry – wielkość ziarna od 5 do 30 mm  P 200
300
≤ 2 000
≤ 3 000
5 Kora – wielkość ziarna od 20 do 80 mm  P 200
300
≤ 2 000
≤ 3 000
6 Nawierzchnia syntetyczna [według testu na upadek zgodnie z normą PN-EN 1177]  NE Zgodnie z HIC Krytyczna wysokość upadku wg badania

* – bez cząstek pyłowych i iłowych
** – w przypadku materiału sypkiego należy dodać 100 mm do głębokości minimalnej, aby zrekompensować przemieszczenie

Źródło: PN-EN 1176-1 : 2009