Zgłoszenie robót budowlanych na plac zabaw – krok po kroku

Budowa placu zabaw w większości przypadków nie wymaga uzyskania pozwolenia na budowę. Wyjątkiem są inwestycje, które zostały zatwierdzone w decyzji o pozwoleniu na budowę w planie zagospodarowania otoczenia budynków użyteczności publicznej, szkół, przedszkoli oraz budynków mieszkalnych (np. plac zabaw na osiedlu). Zgłoszenie robót budowlanych jest procedurą zdecydowanie łatwiejszą niż ta związana z uzyskaniem pozwolenia na budowę. Jak i gdzie złożyć takie zgłoszenie? Wyjaśniamy krok po kroku. Krok 1: analiza inwestycji pod kątem […]

Budowa placu zabaw w większości przypadków nie wymaga uzyskania pozwolenia na budowę. Wyjątkiem są inwestycje, które zostały zatwierdzone w decyzji o pozwoleniu na budowę w planie zagospodarowania otoczenia budynków użyteczności publicznej, szkół, przedszkoli oraz budynków mieszkalnych (np. plac zabaw na osiedlu). Zgłoszenie robót budowlanych jest procedurą zdecydowanie łatwiejszą niż ta związana z uzyskaniem pozwolenia na budowę. Jak i gdzie złożyć takie zgłoszenie? Wyjaśniamy krok po kroku.

Krok 1: analiza inwestycji pod kątem kwestii formalno – prawnych

Przed podjęciem jakichkolwiek działań konieczna jest szczegółowa analiza kwestii formalno – prawnych związanych z terenem, na którym ma powstać plac zabaw. Inwestor i wykonawca powinni ocenić czy planowana inwestycja wymaga uzyskania pozwolenia na budowę, czy wystarczy zgłoszenie robót budowlanych. W art. 29 Prawa budowlanego znajduje się wyliczenie inwestycji, które nie wymagają pozwolenia na budowę – pozycję 22. na tej liście zajmują elementy małej architektury, czyli m.in. urządzenia i sprzęty instalowane w ramach placów zabaw (sam plac zabaw nie został ujęty w prawie budowlanym w ogóle). 

Krok 2: uzyskanie druku wniosku zgłoszenia robót budowlanych

Zgłoszenia robót budowlanych dokonuje się w wydziale architektury, w starostwie powiatowym (dla inwestycji wykonywanych na terenie danego powiatu) lub w urzędzie miasta (dla inwestycji wykonywanych na terenie miasta). Wniosek zgłoszenia musi być złożony na formalnym druku wniosku zgłoszenia robót budowlanych, który można pobrać bezpośrednio w urzędzie lub online, ze strony BIP (Biuletynu Informacji Publicznej) lub strony stosownego urzędu.

Krok 3: kompletowanie i uzupełnianie dokumentów niezbędnych do złożenia wniosku zgłoszenia robót budowlanych

Oprócz druku wniosku zgłoszenia robót budowlanych konieczne jest przedstawienie:

  • oświadczenie o dysponowaniu nieruchomością na cele budowlane (formalny druk dostępny w urzędzie lub do pobrania ze strony urzędu);
  • wypis z ewidencji gruntów, z którego jasno wynika, kto jest właścicielem działki, na której planowane są roboty budowlane – wypis uzyskamy w wydziale geodezji starostwa lub miasta na prawach powiatu (konieczne jest podanie numeru działki!);
  • mapa ewidencyjna, w której pokazane są granice działek, ich numery oraz istniejące budynki – mapę uzyskamy wraz z wypisem z ewidencji gruntów, w wydziale geodezji starostwa lub miasta na prawach powiatu;
  • mapa zasadnicza, w której pokazane są sieci podziemne, drogi, drzewa itp. – mapę uzyskamy wraz z wypisem z ewidencji gruntów, w wydziale geodezji starostwa lub miasta na prawach powiatu. 

Druk wniosku zgłoszenie robót budowlanych i oświadczenie o dysponowaniu nieruchomością należy uzupełnić samodzielnie, uzupełniając wszelkie niezbędne dane w dokumentach (dane dotyczące m.in. nr działki, obrębu i jednostki ewidencyjnej czy numeru księgi wieczystej – znajdziemy w wypisie z ewidencji gruntów). Dodatkowo na mapie zasadniczej należy zaznaczyć miejsce, którego dotyczy zgłoszenie robót budowlanych i opisać w odnośniku usytuowanie planowanego placu zabaw jako objęte zgłoszeniem. 

Krok 4: złożenie wniosku zgłoszenia robót budowlanych

Wniosek zgłoszenia robót budowlanych wraz z niezbędnymi dokumentami (wymienionymi w kroku 3.) składamy we właściwym, ze względu na lokalizację inwestycji, starostwie powiatowym lub urzędzie miasta na prawach powiatu, w wydziale architektury. Po złożeniu wniosku musimy odczekać 30 dni (w tym czasie nie powinniśmy rozpoczynać prac budowlanych!) – jeżeli w tym terminie nie otrzymamy sprzeciwu lub wezwania do uzupełnianie braków w dokumentacji, będzie to oznaczało, że wniosek został uznany za skuteczny, czyli spełniający wszelkie wymagania i możemy rozpocząć zaplanowane roboty budowlane. 

Krok 5 (opcjonalnie): co zrobić, w sytuacji otrzymania wezwania do uzupełnienia dokumentów lub sprzeciwu?

W terminie 30 dni od złożenia wniosku zgłoszenia robót budowlanych możemy otrzymać pocztą wezwania do uzupełnienia braków w dokumentacji lub sprzeciw.

  • W przypadku wezwania do uzupełnienia braków w dokumentacji należy jak najszybciej uzupełnić braki wskazane w przesłanej informacji (w razie jakichkolwiek wątpliwości możemy udać się do urzędu i uzyskać szczegółowe informacje). 
  • Jeżeli otrzymaliśmy sprzeciw – konieczne będzie ponowne złożenie wniosku. Dobrą praktyką jest udanie się do wydziału architektury osobiście i wypytanie o błędy popełnione przy składaniu wniosku po raz pierwszy – dzięki temu być może uda nam się złożyć skuteczny wniosek za drugim razem. Pamiętajmy, że możemy zwrócić się do wydziału architektury o zwrot złożonych wcześniej dokumentów, dzięki czemu unikniemy konieczności ponownego ponoszenia opłat za uzyskanie wypisu z ewidencji gruntów oraz map (ewidencyjnej i zasadniczej).

Ostatnie newsy

Ta strona korzysta z ciasteczek, aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.