Jak powinien wyglądać opis techniczny placu zabaw?

Budowa placu zabaw to wieloetapowe przedsięwzięcie. Najważniejszy jest pomysł na stworzenie bezpiecznego i inspirującego miejsca do zabaw dla dzieci – to od niego bowiem wszystko się zaczyna. Nie mniej ważne są oczywiście finanse, choć ich brak nie musi oznaczać niemożności zrealizowania projektu – pomysłodawcy mogą starać się o dedykowane dotacje w odpowiednich instytucjach. Następnie konieczne jest znalezienie odpowiedniego terenu, na którym w sposób zgodny z wszelkimi przepisami i normami będzie można […]

Budowa placu zabaw to wieloetapowe przedsięwzięcie. Najważniejszy jest pomysł na stworzenie bezpiecznego i inspirującego miejsca do zabaw dla dzieci – to od niego bowiem wszystko się zaczyna. Nie mniej ważne są oczywiście finanse, choć ich brak nie musi oznaczać niemożności zrealizowania projektu – pomysłodawcy mogą starać się o dedykowane dotacje w odpowiednich instytucjach. Następnie konieczne jest znalezienie odpowiedniego terenu, na którym w sposób zgodny z wszelkimi przepisami i normami będzie można wybudować plac zabaw. Projekt gotowy? Czas na biurokrację, której celem jest przede wszystkim uzyskanie niezbędnych pozwoleń na budowę. Jednym z najważniejszych dokumentów jest opis techniczny placu zabaw. Co powinno się w nim znaleźć?

Budowa placu zabaw a przepisy

Place zabaw oraz znajdujące się na nich urządzenia i konstrukcje muszą być bezpieczne, zgodne z przepisami oraz odpowiednimi normami. Plac zabaw, jako miejsce służące rekreacji, podlega wytycznym z Rozporządzenia w sprawie warunków technicznych (przede wszystkim § 40 ust. 3 i § 19 ust. 1), jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Z kolei przepisom prawa budowlanego (Ustawa: Prawo budowlane, art. 3) podlegają wszystkie urządzenia na placach zabaw, które uznaje się za elementy małej architektury. Ponadto dyrektywa w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów (dyrektywa 2001/95/WE) określa wymagania, które powinny spełnić m.in. zamontowane na placu zabaw konstrukcje i urządzenia zabawowe, a szczegółowe wymagania dla konkretnych elementów placu zabaw opisują normy: PN-EN 1176 i PN-EN 1177.

Opis techniczny placu zabaw – co powinno się w nim znaleźć?

Opis techniczny jest dokumentem, w którym wymienia się wszystkie informacje dotyczące danej inwestycji. Opracowanie może (ale nie musi) zostać podzielone na dwie części – w pierwszej znajdzie się opis techniczny zagospodarowania terenu, a w drugiej szczegółowe opisy rozwiązań projektowych (dotyczące stricte urządzeń i konstrukcji oraz nawierzchni na placu zabaw).

Opis techniczny zagospodarowania terenu pod plac zabaw

Treść opisu to zazwyczaj kilkanaście (10-15) punktów, z których każdy rozwija konkretne zagadnienie związane z inwestycją. W każdym opisie powinny znaleźć się poniższe informacje:

 • Podstawa opracowania – w tej części dokumentu znajdą się: dane umowy na wykonanie projektów placu zabaw w konkretnej miejscowości i na konkretnym terenie, odpowiednia mapa do celów projektowych (zazwyczaj w skali 1:500), wszelkie uzgodnienia z inwestorem oraz wyniki wizji lokalnej w terenie;
 • Cel i zakres opracowania – opis szczegółowego celu i zakresu, którego dotyczy to opracowanie; dokładne informacje o miejscu inwestycji (miejscowość, dokładny adres, gmina, numer ewidencyjny działki);
 • Przedmiot opracowania – nazwanie przedmiotu opracowania, czyli np. „wykonanie placu zabaw z ogrodzeniem w (konkretnej miejscowości / osiedlu / dzielnicy) / przy (szkole / przedszkolu / instytucji);
 • Materiały, które posłużyły do wykonania opracowania – w tej części dokumentu wymienia się materiały i dokumenty, na podstawie których stworzono opracowanie, m.in. uzgodnienia z inwestorem i wizja terenowa, a także przepisy, normy i rozporządzenia branżowe;
 • Stan istniejący zagospodarowania terenu – opis miejsca / terenu inwestycji: co się na nim znajduje i ewentualnie czemu służ (np. trawnik służący rekreacji, brak zabudowań, brak elementów małej architektury itp.);
 • Projektowane zagospodarowanie terenu – opis ukształtowania terenu oraz wymienienie i wyliczenie urządzeń, które planuje się zamontować na placu zabaw (np. rodzaj i liczba huśtawek itp.);
 • Bilans terenu – opis i rozmiar powierzchni terenu, który został objęty danym opracowaniem (wielkość terenu w metrach kwadratowych, przewidywana powierzchnia trawnika i/lub innych rodzajów nawierzchni);
 • Informacja o wpisaniu / niewpisaniu terenu do rejestru zabytków;
 • Wpływ ewentualnych warunków przemysłowych (np. eksploatacji górniczej) na teren zamierzenia budowlanego – jeśli dotyczy danego obszaru inwestycji;
 • Informacje i dane o ewentualnych zagrożeniach dla środowiska, higieny i zdrowia użytkowników projektowanego placu zabaw oraz otoczenia – czy i w jakim stopniu powstanie placu zabaw będzie oddziaływać na tereny sąsiednie (m.in. środowisko przyrodnicze, tereny zieleni i mikroklimat).

Opis rozwiązań projektowych

Treść opisu to zazwyczaj kilka punktów, z których każdy odnosi się do wyposażenia placu zabaw, nawierzchni amortyzującej, ogrodzenia (opcjonalnie) oraz kwestii bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

 • Wyposażenie placu zabaw – w tej części znajdą się szczegółowe informacje na temat urządzeń i konstrukcji, których montaż przewiduje się na placu zabaw (w tym tablicy informacyjnej); każde urządzenie powinno być dokładnie opisane (wymiary, materiały konstrukcyjne, sposób mocowania do podłoża, wielkość strefy bezpieczeństwa, maksymalna wysokość upadku);
 • Nawierzchnia amortyzująca – opis zaplanowanej w projekcie, zgodnej z normami nawierzchni amortyzującej w strefach bezpieczeństwa wokół urządzeń na placu zabaw;
 • Ogrodzenie – przepisy nie zobowiązują inwestora do wznoszenia ogrodzenia wokół placu zabaw, ale jeśli w projekcie zostało ono przewidziane – w tym miejscu należy szczegółowo opisać jego wymiary, materiał, z którego zostanie wykonane, sposób mocowania do podłoża oraz rodzaj furtki ;
 • Uwagi końcowe i informacje dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

Wyżej wymieniony plan opisu technicznego placu zabaw ma charakter uniwersalny i z łatwością można go dopasować do indywidualnych potrzeb i planu oraz projektu placu zabaw. Należy pamiętać, że budowa placu zabaw powinna przebiegać wg warunków technicznych Wykonywania i Odbioru Robót Budowlano – Montażowych oraz zgodnie z wszelkimi normami.

Ostatnie newsy

Ta strona korzysta z ciasteczek, aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.