Wyciąg górny ze zmiennym obciążeniem (nr kat. 7.38)