Lokalizacja placu zabaw – przepisy prawne

Plac zabaw powinien być nie tylko maksymalnie atrakcyjny dla dzieci, ale również… bezpieczny! O tym ostatnim decyduje przede wszystkim jakość poszczególnych sprzętów i konstrukcji, sposób ich usytuowania na placu zabaw, zachowanie stref bezpieczeństwa oraz zastosowanie amortyzującej nawierzchni. Ale to nie wszystko! O bezpieczeństwie na placu zabaw oraz wokół niego decyduje również lokalizacja. Dlaczego miejsce budowy jest tak ważne? Jak powinien być usytuowany plac zabaw? Jakie przepisy prawne znajdują tutaj […]

Plac zabaw powinien być nie tylko maksymalnie atrakcyjny dla dzieci, ale również… bezpieczny! O tym ostatnim decyduje przede wszystkim jakość poszczególnych sprzętów i konstrukcji, sposób ich usytuowania na placu zabaw, zachowanie stref bezpieczeństwa oraz zastosowanie amortyzującej nawierzchni. Ale to nie wszystko! O bezpieczeństwie na placu zabaw oraz wokół niego decyduje również lokalizacja. Dlaczego miejsce budowy jest tak ważne? Jak powinien być usytuowany plac zabaw? Jakie przepisy prawne znajdują tutaj zastosowanie?

Lokalizacja? Ważna sprawa!

Lokalizacja placu zabaw powinna z jednej strony zapewniać bezpieczeństwo jego użytkownikom, a z drugiej – gwarantować spokój osobom mieszkającym bądź pracującym w pobliżu oraz nie stwarzać zagrożenia dla ich mienia (przede wszystkim samochodów). Istotne będzie więc m.in. zachowanie odpowiednich odległości placu zabaw przede wszystkim od dróg i parkingów oraz budynków mieszkalnych czy usługowych, a także zapewnienie odpowiedniego nasłonecznienia placu zabaw. Wszelkie kwestie dotyczące lokalizacji placu zabaw regulują przepisy i wytyczne z Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2019.0.1065).

Plac zabaw obok szkoły.

Rozporządzenie w sprawie warunków technicznych – szczegóły

Rozporządzeniu w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie należy się przyjrzeć w sposób szczególny dwóm paragrafom: § 40 i § 19, które opisują wymagania dotyczące zaplanowania i usytuowania placów zabaw w zespołach budynków wielorodzinnych oraz minimalne odległości placów zabaw (a także: boisk dla dzieci i młodzieży oraz innych miejsc rekreacyjnych) od ulic, okien budynków, miejsc gromadzenia odpadów oraz parkingów.

O czym mówi paragraf 40?

W § 40 podkreślono, że w zespole budynków wielorodzinnych powinno się przewidzieć budowę placu zabaw dla dzieci oraz miejsc rekreacyjnych, które będą dostępne również dla osób niepełnosprawnych. Minimum 30% powierzchni tej inwestycji powinno znajdować się na terenie biologicznie czynnym, czyli pokrytym roślinnością. W paragrafie znajdziemy również wytyczne dotyczące nasłonecznienia placu zabaw dla dzieci, które powinno wynosić minimum 4 godziny dziennie lub dwie godziny dziennie w przypadku zabudowy śródmiejskiej.

Od 1 stycznia 2018 roku zaczęły obowiązywać zmiany wprowadzone do paragrafu 40 i dotyczące odległości placów zabaw dla dzieci (ale również: boisk dla dzieci i młodzieży oraz miejsc rekreacyjnych) od linii rozgraniczających ulicę, od okien pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi (budynków mieszkalnych – jednorodzinnych i wielorodzinnych, lokali usługowych itp.) oraz od miejsc gromadzenia odpadów. Według zmienionych przepisów odległość ta powinna wynosić minimum 10 metrów. W kwestii odległości placów zabaw i miejsc rekreacyjnych od miejsc postojowych i parkingów – paragraf 40 odsyła nas do paragrafu 19.

Lokalizacja placu zabaw – przepisy prawne.

O czym mówi paragraf 19?

W § 19 znajdziemy szczegółowe informacje o odległościach, które powinny dzielić m.in. place zabaw i miejsca rekreacji od stanowisk postojowych i parkingów. Według przepisów plac zabaw może być zlokalizowany w odległości 7 metrów od małego parkingu dla samochodów osobowych (do 10. stanowisk postojowych), 10 metrów od większego parkingu (do 60. stanowisk postojowych) oraz 20 metrów od pozostałych parkingów (powyżej 60. stanowisk postojowych). W paragrafie znajdziemy również wytyczne dotyczące odległości od parkingów dla osób innych niż osobowe, parkingów wielopoziomowych czy wjazdów do garaży zamkniętych.

Czego nie znajdziemy w przepisach?

Przepisy znajdujące się w Rozporządzeniu nie precyzują sposobu mierzenia wymaganych, minimalnych odległości placu zabaw od wyszczególnionych elementów przestrzeni publicznej. Inwestorzy mają więc pewną dowolność w wyznaczaniu punktu, od którego taki pomiar przeprowadzą i najczęściej korzystają z jednego z trzech wariantów:

  • Pomiar od ogrodzenia placu zabaw – pod warunkiem, że planuje się jego budowę (ogrodzenie placu zabaw nie jest obowiązkowe, choć coraz więcej inwestorów decyduje się na jego wybudowanie);
  • Pomiar od skrajnie umiejscowionych urządzeń – odległość jest mierzona od urządzeń, sprzętów lub konstrukcji, które są usytuowane na granicach terenu przeznaczonego pod budowę placu zabaw;
  • Pomiar od strefy bezpieczeństwa skrajnie umiejscowionych urządzeń – odległość jest mierzona od końca strefy bezpieczeństwa urządzeń i konstrukcji (wyznaczonej zgodnie z normą PN-EN 1176), które są usytuowane na granicy terenu przeznaczonego pod budowę placu zabaw.

Każdy inwestor planujący budowę placu zabaw jest zobowiązany do wybrania pod inwestycję terenu, który pozwoli stworzyć miejsce bezpieczne dla dzieci – zgodne z wszelkimi przepisami i wytycznymi. Lokalizacja placu zabaw ma ogromny wpływ na ocenę całej inwestycji przez dzieci i ich rodziców. Firma Activeline z przyjemnością pomoże w takich zaprojektowaniu nowoczesnego placu zabaw, które pozwoli na optymalne wykorzystanie dostępnej przestrzeni.

Ostatnie newsy

Ta strona korzysta z ciasteczek, aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.