Jak wybrać architekta do projektu placu zabaw?

Plac zabaw to z założenia miejsce, które ma sprzyjać swobodnej i bezpiecznej zabawie młodszych i starszych dzieci. Aby plac zabaw spełniał tę swoją podstawową funkcję – musi być wykonany z zachowaniem najwyższych standardów i z użyciem doskonałej jakości materiałów. Wszystko jednak zaczyna się od… projektu! Projekt placu zabaw przygotowany przez doświadczonego architekta z odpowiednimi kwalifikacjami to podstawa całej inwestycji. Od czego zacząć projektowanie placu zabaw? Jak wybrać najlepszego […]

Plac zabaw to z założenia miejsce, które ma sprzyjać swobodnej i bezpiecznej zabawie młodszych i starszych dzieci. Aby plac zabaw spełniał tę swoją podstawową funkcję – musi być wykonany z zachowaniem najwyższych standardów i z użyciem doskonałej jakości materiałów. Wszystko jednak zaczyna się od… projektu! Projekt placu zabaw przygotowany przez doświadczonego architekta z odpowiednimi kwalifikacjami to podstawa całej inwestycji. Od czego zacząć projektowanie placu zabaw? Jak wybrać najlepszego architekta? 

Plac zabaw – kwestie formalno prawne 

Zanim zajmiemy się poszukiwaniem najlepszego architekta, który zaprojektuje idealny plac zabaw – musimy rozpoznać warunki inwestycji i stwierdzić czy będzie ona wymagała uzyskania pozwolenia na budowę czy wystarczy zgłoszenie robót budowlanych. 

Pozwolenie na budowę czy zgłoszenie robót budowlanych?

Place zabaw to inwestycje, które nie zostały ujęte w Ustawie o prawie budowlanym, ale pojawiają się w treści Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (§ 19 i § 40). W prawie budowlanym ujęto jednak obiekty małej architektury, do których zaliczają się m.in. huśtawki, zjeżdżalnie, domki czy ławki. Oznacza to, że elementy składowe placu zabaw czynią z placu zabaw budowlę, która podlega odpowiednim organom administracji państwowej.

W praktyce budowa placu zabaw może wymagać uzyskania:

  • pozwolenia na budowę – dotyczy to inwestycji będących elementem projektu budowlanego, który został zatwierdzony w decyzji o pozwoleniu na budowę, np. placu zabaw zawartego w planie zagospodarowania otoczenia budynków mieszkalnych, szkolnych czy przedszkolnych;
  • zgłoszenia robót budowlanych – dotyczy to większości inwestycji innych niż opisane powyżej, w takim przypadku budowa placu zabaw wymaga wyłącznie zgłoszenia robót budowlanych do właściwego organu (najczęściej starosty lub wojewody. 

Architekt z uprawnieniami czy bez?

Jeżeli inwestycja wymaga uzyskania pozwolenia na budowę – będzie się ona wiązała z spełnieniem szeregu wymagań formalno – prawnych oraz dość rozbudowanymi procedurami. W tym przypadku konieczne będzie podjęcie współpracy z wykwalifikowanym architektem z uprawnieniami, który będzie mógł przygotować szczegółowy projekt budowlany placu zabaw (na odpowiedniej mapie!), wraz z ewentualnymi projektami branżowymi. Z usług architekta bez uprawnień możemy skorzystać, jeśli inwestycja wymaga wyłącznie zgłoszenia robót budowlanych, czyli określenia ich rodzaju i zakresu, sposobu wykonania oraz wskazania terminu rozpoczęcia prac. 

Architekt z uprawnieniami – co to znaczy?

Mianem architekta z uprawnieniami określamy osobę, która może wykonywać samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, czyli posiadającą odpowiednie wykształcenie techniczne i praktykę zawodową (dostosowane do rodzaju i stopnia skomplikowania konkretnych działań) oraz uprawnienia budowlane. Warunkiem uzyskania tych ostatnich jest zdanie odpowiedniego egzaminu ze znajomości procesu budowlanego oraz umiejętności praktycznego zastosowania wiedzy technicznej.

Egzaminy mają charakter państwowy, organizowane są dwa razy w roku przez okręgowe komisje kwalifikacyjne przy okręgowych izbach architektów, pod kuratelą Izby Architektów RP. Do egzaminu mogą podejść osoby, które pozytywnie przeszły etap kwalifikacji, w trakcie którego weryfikowane jest wykształcenie i praktyki zawodowe kandydata (odpowiednie lub pokrewne do specjalności architektonicznej). Osoba, która z wynikiem pozytywnym zaliczyła egzamin (część pisemną i ustną) otrzymuje decyzję o nadaniu uprawnień budowlanych w specjalności architektonicznej określonego rodzaju i w określonym zakresie oraz, na wniosek Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego, zostaje wpisana do Centralnego Rejestru Osób Posiadających Uprawnienia Budowlane.

Architekt placów zabaw – wiedza i doświadczenie przede wszystkim! 

Wybierając architekta, któremu powierzymy zaprojektowanie placu zabaw, warto zwrócić uwagę na jego doświadczenie w tej branży. Architekt, który zaprojektował w swojej karierze minimum kilka placów zabaw będzie lepiej “czuł” całą inwestycję i z łatwością odczytywał potrzeby i oczekiwania inwestora niż osoba, która na co dzień realizuje się w innej specjalności architektonicznej. Dobrym pomysłem jest wybranie producenta placu zabaw już na etapie projektowania inwestycji – firmy produkujące urządzenia i konstrukcje zabawowe stale współpracują ze sprawdzonymi, doświadczonymi architektami lub mają takich w swoich zespołach.

Firma Activeline od początku swojej działalności ściśle współpracuje z najlepszymi architektami z uprawnieniami, którzy posiadają rozległą, stale aktualizowaną wiedzę oraz ogromne doświadczenie w projektowaniu przestrzeni przeznaczonej do zabawy i rekreacji. Każdy powstający u nas projekt jest dopasowywany do ukształtowania terenu i usytuowania miejsca na plac zabaw oraz indywidualnych potrzeb i oczekiwań inwestora.

Ostatnie newsy

Ta strona korzysta z ciasteczek, aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.