Poradnik dla właścicieli placów zabaw

Jak wybrać motyw przewodni placu zabaw?

Zabawa to szereg rozmaitych aktywności podejmowanych przez dziecko, przekładających się pozytywnie na jego harmonijny rozwój we wszystkich sferach życia. Obowiązkiem dorosłych jest stworzenie inspirującej przestrzeni do zabawy dla dzieci, w której będą mogły bezpiecznie eksplorować otoczenie, testować własne możliwości i zdobywać nowe umiejętności, a także uczyć się funkcjonowania w grupie rówieśniczej. Nowoczesne place zabaw idealnie […]

Projekt koncepcyjny placu zabaw

Inwestor przymierzający się do budowy placu zabaw musi zmierzyć się z wieloma wyzwaniami: od załatwienia wszelkich formalności związanych z terenem pod inwestycję, po zabezpieczenia środków finansowych na budowę. Nie mniej istotną kwestią jest podjęcie decyzji dotyczących wyglądu i wyposażenia planowanego placu zabaw. Dokumentację projektową tworzy najczęściej producent placu zabaw, po zapoznaniu się z oczekiwaniami i […]

Kiedy montaż urządzeń zabawowych i małej architektury wymaga zgłoszenia robót budowlanych, a kiedy uzyskania pozwolenia na budowę?

Place zabaw nie zostały ujęte w Ustawie o prawie budowlanym (tzn. nazwa nie została użyta w treści przepisów ustawy), choć pojawiają się w treści Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (§ 19 i § 40). Ustawa o prawie budowlanym opisuje jednak obiekty małej architektury (wymieniając wśród nich […]

Strona formalno – prawna dokumentacji projektowej placu zabaw

Zanim zacznie się zabawa – plac zabaw musi zostać zaprojektowany! Projekt placu zabaw musi zostać wykonany z dbałością o wszystkie detale, zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami, przez osobę posiadającą odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia. Dokumentacja projektowa placu zabaw to dość szerokie zagadnienie, które obejmuje wiele aspektów formalno – prawnych planowanej inwestycji. W przypadku jednego placu […]

Regulamin placu zabaw – dlaczego każdy plac zabaw powinien go mieć?

Plac zabaw oraz wszystkie urządzenia, które się na nim znajdują, to inwestycja podlegająca przepisom prawa budowlanego oraz Rozporządzeniu w sprawie warunków technicznych, a także stosownym normom Unii Europejskiej. Odpowiedni projekt i właściwe wykonanie tego miejsca rekreacji dla dzieci to gwarancja bezpieczeństwa jego użytkowników. Obowiązkowym elementem wyposażenia każdego placu zabaw (ale również siłowni zewnętrznych – rekreacyjnych […]

Zagospodarowanie terenu na placu zabaw na działce nie objętej miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego – co warto wiedzieć?

Budowa placu zabaw podlega Ustawie o prawie budowlanym oraz wybranym zapisom Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Pierwszy dokument określa obiekty małej architektury, które są elementami składowymi placów zabaw, a drugi informuje o obowiązku zachowania odpowiednich odległości placów zabaw od innych obiektów. Znajomość wszystkich przepisów w tej […]

Nieprawidłowości na placach zabaw – czego właściciele placów zabaw powinni unikać

Odpowiednio zaprojektowany i zbudowany plac zabaw powinien gwarantować nie tylko wyśmienitą zabawę, ale również bezpieczeństwo wszystkim jego użytkownikom. Najprostszym sposobem na osiągnięcie jednego i drugiego jest znalezienie dogodnej lokalizacji oraz inwestycja w projekt zakładający zastosowanie najwyższej jakości konstrukcji i urządzeń, zgodnych z przepisami i normami UE, usytuowanych z zachowaniem stref bezpieczeństwa i posadowionych na odpowiednim […]

Lokalizacja placu zabaw – przepisy prawne

Plac zabaw powinien być nie tylko maksymalnie atrakcyjny dla dzieci, ale również… bezpieczny! O tym ostatnim decyduje przede wszystkim jakość poszczególnych sprzętów i konstrukcji, sposób ich usytuowania na placu zabaw, zachowanie stref bezpieczeństwa oraz zastosowanie amortyzującej nawierzchni. Ale to nie wszystko! O bezpieczeństwie na placu zabaw oraz wokół niego decyduje również lokalizacja. Dlaczego miejsce budowy […]

Strefa bezpieczeństwa – odległości pomiędzy urządzeniami na palcu zabaw – porady specjalisty

Każdy plac zabaw musi posiadać strefy bezpieczeństwa. Projektując plac zabaw należy zadbać nie tylko o jego atrakcyjność, ale również bezpieczeństwo przyszłych użytkowników. Atrakcyjny plac zabaw to miejsce, w którym dzieci w różnym wieku mogą podejmować rozmaite aktywności, korzystając z minimum kilku urządzeń czy konstrukcji. Im więcej tym lepiej? Jasne! Pod warunkiem jednak, że kolejne sprzęty […]

Jak dobierać urządzenia na publiczny/osiedlowy plac zabaw?

Publiczne place zabaw to miejsca przeznaczone do zabawy dla dzieci w różnym wieku i z rozmaitymi potrzebami. Niezwykle ważne jest więc takie ich wyposażenie, by mogły zaspokajać oczekiwania zarówno maluchów, jak i starszaków czy dzieci w wieku szkolnym, a także dzieci niepełnosprawnych. Ponadto osiedlowy plac zabaw powinien być bezpieczny i atrakcyjny wizualnie. Jak urządzić publiczny […]

Potrzebujesz konkretnej oferty?

Chętnie zaproponujemy Ci najlepsze rozwiązanie.
Wystarczy, że powiesz nam o swoich oczekiwaniach.

Zobacz jak zamówić →